Sprawozdania

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji.
Fundacja Sto Serc sporządza roczne sprawozdania: