Pliki cookies

Polityka prywatności i RODO

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś był dobrze poinformowany na temat tego, jak gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych Osobowych jest Fundacja Sto Serc z siedzibą w Mikołowie, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992. Sąd rejestrowy obejmujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy. Adresy lokalizacji i wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów, NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjastoserc.pl, numer telefonu: 530 761 071.

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

W zakresie danych osobowych przysługuje Tobie prawo:

- dostępu do danych — zgodnie z art. 15 RODO;

- sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe — zgodnie z art. 16 RODO;

- usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane — zgodnie z art. 17 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych — zgodnie z art. 18 RODO;

- przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Ciebie w zakresie określonym w art. 20 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych  osobowych, których podanie jest dobrowolne.

Z powyższych praw możesz skorzystać, składając wniosek w siedzibie Administratora na adres ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów, lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastoserc.pl.

Podmioty, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe na stronie internetowej Fundacji, głównie mają swoją siedzibę w Polsce i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy dostawcy pochodzą spoza EOG (np. Google LLC oraz Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Wszystkie te podmioty są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. dotycząca adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), a także klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

Wpłata darowizny

Wpłata darowizny z wykorzystaniem płatności elektronicznych odbywa się za pośrednictwem platformy Przelewy24, której właścicielem jest PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. Bezpieczeństwo przesyłania danych zapewnia Przelewy24. W przypadku składania reklamacji, stroną przyjmującą zgłoszenie jest Przelewy24. Szczegółowy opis i regulamin usługi jest dostępny na stronie Przelewy24 pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

Darowizny w sposób elektroniczny można również przesłać za pośrednictwem systemu PayPal, którego właścicielem jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. , 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. Bezpieczeństwo przesyłania danych zapewnia PayPal. W przypadku składania reklamacji, stroną przyjmującą zgłoszenie jest PayPal. Szczegółowy opis i regulamin usługi jest dostępny na stronach PayPal pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Formularz kontaktowy

Dane wprowadzone i przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie "Kontakt" są używane w celu skontaktowania się z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz przekazania dodatkowych informacji na Twoją prośbę. Formularz kontaktowy może być poddany automatycznej weryfikacji za pomocą usługi wykrywania spamu i botów internetowych.

Pliki Cookies

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informuję, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki Cookies jest Fundacja Sto Serc (https://fundacjastoserc.pl/).

Stosujemy pliki cookie, aby dostosować treści i reklamy, oferować funkcje społecznościowe oraz analizować ruch na naszej stronie. Udostępniamy informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub zebranymi podczas korzystania z ich usług.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej i dowolnej zmiany ustawień dotyczących plików Cookies, ustalając warunki ich przechowywania oraz dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień mogą być dokonywane przez ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi. Użytkownik może, przykładowo, zdecydować o zablokowaniu automatycznej obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub o otrzymywaniu powiadomień przy każdym ich umieszczeniu na urządzeniu. Więcej szczegółowych informacji na temat możliwości i metod obsługi plików Cookies znajduje się w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarki internetowej. Zmiana w ustawieniach dotyczących plików Cookie może wpłynąć na funkcjonalność strony Fundacji. Domyślne ustawienia przeglądarek zazwyczaj pozwalają na korzystanie z plików Cookies, a pozostawienie tych ustawień jest traktowane jako zgoda na ich stosowanie.

Pliki Cookies wykorzystywane w celach analitycznych oraz marketingowych

Na stronie https://fundacjastoserc.pl wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics do gromadzenia statystyk odwiedzin. Usługa dostarczana jest przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Dane dotyczą Twoich odwiedzin strony, m.in. przeglądanych podstron czy czasu spędzonego na stronie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google wykorzystuje pliki Cookies, można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/Cookies?hl=pl, a pełna polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://business.safety.google/privacy/.

Strona Fundacji korzysta również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel oraz HotJar. Facebook Pixel to usługa dostarczana przez Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przy 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025. Dzięki niemu możliwe jest kierowanie spersonalizowamnych reklam w serwisie Facebook, co wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies firmy Facebook. Pełna polityka prywatności firmy jest dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. HotJar to narzędzie dostarczane przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Polega na rejestrowaniu danych odnośnie m.in. klikanych linków lub przycisków, ruchu użytkownika w witrynie, czasu spędzonego na stronie, typu urządzenia użytkownika, używanej przeglądarki czy lokalizacji (tylko kraj). HotJar przechowuje informacje o użytkownikach oznaczając ich pseudonimem – są one w pełni anonimowe. Dodatkowe informacje nt. polityki prywatności firmy HotJar dostępne są pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/

Zmiana polityki prywatności

Fundacja zastrzega sobie możliwość aktualizacji i modyfikacji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony prywatności zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: fundacja@fundacjastoserc.pl.

Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne.