Pliki cookies

 • Home/
 • Pliki cookies

Polityka prywatności pliki cookies

Polityka prywatności pliki cookies - Fundacja Sto Serc

Pliki cookie zawierają różne informacje o użytkowniku używanej strony WWW i historii jego połączeń ze składnikami. Dzięki nim właściciel, który wysłał pliki cookie, może bez problemu poznać lokalizacje użytkownika.

Generalnie wymagają uwzględnienia, że ​​dane te nie są kojarzone z konkretnymi przeglądarkami stron, a jedynie z komputerami połączonymi z Internetem, na którym pliki cookie są zapisane (wymagają do tego adresu IP), jednak mogą się zdarzyć, że dane są równorzędne z Twoimi danymi osobowe.

Administratorem takich Twoich danych osobowych gromadzonych przez pliki cookie na stronie internetowej fundacjastoserc.pl jest „Fundacja Sto Serc” z siedzibą w Mikołowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353992, sąd rejestrowy obejmuje dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, posiadający: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pszczyńska nr 25, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres poczty elektronicznej fundacja@fundacjastoserc.pl , numer telefonu: 530 761 071

Administrator danych oświadczonych, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO (Rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób niepełnosprawnych w związku z wykorzystaniem danych osobowych dyrektywa 95/46 / WE) i inne prawa autorskie oraz te, które zawierają środki techniczne i organizacyjne zapewniające spełnianie wymagań związanych z obsługą danych oraz kategorią danych objętych ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników użytkowników przed dostępem do ich zestawienia nieupoważnionego, utratą czy uszkodzonego.

Twoje dane osobowe są używane w analizie statystycznej (anonimowych), dzięki temu Administrator może zastosować się, w jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać ze stron internetowych oraz w celach marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 365 dni

W zakresie danych osobowych usługi Tobie prawo:

  1. dostęp do danych - zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, jeśli są dostosowane - zgodnie z art. 16 RODO;
  3. usuń dane jeśli np. gdy dane osobowe nie są już dostępne, w których zostały zebrane lub w inny sposób używać 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionuje Pan / Pani zaspokojenia danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić zgodność tych danych - zgodnie z art. 18 RODO;
  5. przenoszenie danych - przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Pana / Pani- w zakresie zasięgu w art. 20 RODO).

Z obsługą prawną możesz skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres 43-190 Mikołów, ul. Pszczyńska 25 lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastoserc.pl .