Pliki cookies

 • Home/
 • Pliki cookies

Polityka prywatności pliki cookies

Polityka prywatności pliki cookies - Fundacja Sto Serc

pliki cookie różne informacje o użytkownikach używanych strony WWW i pliki wideo, które często łączą się z pomocą. Dzięki nim właściciel, który wysłał pliki cookie, może bez problemu poznać lokalizacje użytkownika.

Generalnie wymagają ograniczenia, że ​​dane te są nie są kojarzone z dostępnymi przeglądarkami stron, jedynie jedynie z komputerami połączonymi z Internetem, na plikach cookie są kojarzone z tym adresem IP), jednak mogą się kojarzyć, że dane są równorzędne z danymi osoby.

Administratorem Twoich danych takich Osobowych gromadzonych przez Pliki cookies na Stronie internetowej fundacjastoserc.pl JEST „Fundacja Sto Serc” z siedziba w Mikołowie wpisana Krajowego Rejestru Sądowego zrobić pod numerem KRS: 0000353992 Sąd rejestrowy obejmuje, dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy, miejsca: adresy lokalizacji i wykonywanie działalności oraz adres do doręczeń: ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów NIP: 6351810609, REGON: 241567220, adres elektronicznej fundacja@fundacjastoserc.pl , numer telefonu: 530 761 071

Administrator danych oświadczeń, że przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z RODO (Rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób nie w związku z obsługą danych osobowych 95/46 / WE) i inne prawa autorskie oraz te ochrona danych osobowych użytkowników przed ich opracowaniem dla ich zestawienia nie jest poważna, narzędzie czy uszkodzonego.

Twoje dane osobowe są prowadzone w analizie statystycznej, dzięki temu Administrator może użytkowników się, w jaki sposób mogą korzystać ze stron internetowych oraz w serwisach marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 365 dni

W zakresie danych osobowych usługi Tobie prawo:

  1. dostęp do danych - zgodnie z art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, jeśli są objęte - zgodnie z art. 16 RODO;
  3. usuń dane jeśli np. gdy dane osobowe nie są już dostępne, w których zostały zebrane lub w innym sposobie stosowania 17 RODO;
  4. ograniczenie danych np. gdy kwestionuje Pan/Pani danych osobowych - w okresie postoju Administratorowi sprawdzić zgodność tych danych - zgodnie z art. 18 RODO;
  5. przestaw danych - danych do danych dot. przenoszenia danych-Pani do pracy w zakresie w sztuce. 20 RODO).

Z administratorem serwisu możesz prowadzić placówkę w siedzibie na adres 43-1, ul. Karola Miarki 20 lub przesyłając go mailem na adres fundacja@fundacjastoserc.pl .