Bartosz Kleiber

Bartosz Kleiber

  • Data urodzin: 13 października, 2010
  • Choroba: Zespół Grouch’ego – zespół wad wrodzonych, opóźniony rozwój psychoruchowy , niedosłuch obustronny, niskorosłość, nadzwroczność
  • Cel: Zakup ortez

Ciąża rozwijała się prawidłowo do 33 tygodnia, kiedy to rozpoznano u dziecka m.in. brak wzrostu czy zmiany w mózgu. Lekarze jednak dawali nadzieję, że dziecko będzie zdrowe. Poród nastąpił w 36 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie. Po urodzeniu natychmiast stwierdzono szereg wad genetycznych, obustronny niedosłuch oraz kardiomopatie (grupa chorób serca, które nie są związane z wadami wrodzonymi serca a prowadzą do jego dysfunkcji).
Po kilku tygodniach pobytu w szpitalu choroba serca ku zdziwieniu wszystkich zniknęła. Dzięki temu od pierwszych chwil możliwa była intensywna rehabilitacja. Niestety do dnia dzisiejszego u chłopca regularnie występują infekcje uszu, dzięki natychmiastowemu leczeniu oraz kilkunastu operacjom niedosłuch nie pogłębił się.
Rozwój psychoruchowy Bartka jest mocno opóźniony. Codzienne rehabilitacje m.in. metodą Volty, pionizowanie oraz ćwiczenia logopedyczne poprawiły u chłopca umiejętność siadania, obracania się, chwytania oraz pełzania. Potrafi gryźć, przełykać oraz sygnalizować swoje potrzeby. Jest bardzo pogodnym chłopcem, uwielbia zabawy ze swoją starszą siostrą.
Intensywna praca z Bartkiem daje efekty, co niezmiernie cieszy najbliższych. Pojawiła się nadzieja na samodzielne kroki chłopca, dlatego też niezbędne do nauki chodzenia są ortezy. Kwota 3960 zł przy wielu miesięcznych wydatkach rodziców jest nieosiągalna .
Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc dla Bartka.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166