Emilia Olszowska

Emilia Olszowska

  • Data urodzin: 04 maja, 2013
  • Choroba: Ciężkie niedotlenienie okołoporodowe
  • Cel: prosimy o finansowe wsparcie

Emilia urodziła się po planowanym terminie, 4 maja 2013 roku. Podczas porodu gwałtownie spadło tętno dziecka oraz powstał węzeł prawdziwy na pępowinie, co skutkowało zagrożeniem życia noworodka. Lekarze zdecydowali przeprowadzić zabieg cesarskiego cięcia, by uratować dziecko i nie narażać zdrowia matki. Dziewczynka urodziła się niedotleniona z ciężką zamartwicą, otrzymała zaledwie 3 punkty w skali Apgar.

Obecnie Emilka cierpi na wzmożone napięcie mięśniowe i asymetrię. Objęta jest kontrolą w poradni nenonatologicznej, laryngologicznej, okulistycznej i neurologicznej.

By dziewczynka mogła powrócić do zdrowia i do sprawności, wymaga stałej rehabilitacji dwa razy w tygodniu.

Niestety koszty rekonwalescencji przewyższają przychodzi rodziny, dlatego prosimy o finansowe wsparcie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166