Ewelina Gondko

Ewelina Gondko

  • Data urodzin: 10 maja, 2006
  • Choroba: dziecięce porażenie mózgowe, hipoplazja nerwu wzrokowego - niedowidzenie, brak mowy
  • Cel: pomoc w dofinansowaniu do podnośnika

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166