Fabian Andrzejewski

Fabian Andrzejewski

  • Data urodzin: 17 marca, 2012
  • Choroba: zamartwica, niewydolność oddechowa, mózgowe porażenie dziecięce
  • Cel: pomoc w sfinansowania rehabilitacji

Walka o życie i zdrowie Fabiana rozpoczęła się 17 marca 2012 roku, gdy urodził się 7 tygodni przed terminem. Niestety przy porodzie doszło do powikłań wewnątrzmacicznych, chłopiec trzykrotnie owinął się pępowiną wokół szyi. Doprowadziło to do niedotlenienia i ciężkiej zamartwicy, zaraz po urodzeniu został zaintubowany, oddychał za niego respirator. Lekarze nie dawali dziecku szansy na przeżycie, jednak cały czas o niego dzielnie walczyli. Żeby zminimalizować skutki niedotlenienia poddali Fabiana hipotermii, niestety nie zahamowało to zmian w mózgu.

Chłopczyk ma znaczne zaniki korowo-podkorowe, co skutkuje brakiem odruchu ssania i połykania, jest karmiony bezpośrednio do żołądka przez przezskórną endoskopową gastrostomię. Z oddechem też jest nie najlepiej, w 4 miesiącu ze względu na niewydolność oddechową i cofniętą żuchwę lekarze przeprowadzili zabieg założenia tracheotomii, jednak było to niewystarczające i obecnie w oddychaniu musi wspomagać respirator.

 

Wskutek podania silnych antybiotyków i zmian w mózgu uszkodzony został słuch. Fabian obecnie ma niedosłuch na poziomie 40 i 50 db. Nosi aparaty słuchowe, jest również w trakcie diagnozy wzroku. Chłopiec jest bardzo opóźniony psychoruchowo, nie trzyma głowy, nie siedzi, nie potrafi przekręcać się na bok, jednak codziennie walczy o swoje życie.

Fabian dwa razy w tygodniu ma zapewnioną rehabilitację opłacaną przez NFZ, jednak potrzeby są znacznie większe. Żeby w znaczny sposób poprawić jakość życia, chłopiec potrzebuje rehabilitacji co najmniej 5 razy w tygodniu, powinien pozostać pod opieką neurologopedy oraz uczestniczyć na zajęcia z terapeutą zajęciowym i integracji sensorycznej. By zapewnić efekty leczenia, 4 razy do roku Fabian powinien brać udział w specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym (5.000zł). Niestety wszystkie zajęcia są płatne, miesięczny koszt wynosi 825 złotych, do tego dochodzą ceny leków, wizyt prywatnych i specjalisty. Dodatkowo niezbędny jest sprzęt: ssak sieciowo-bakteryjny (2.500zł), wózek specjalistyczny (14.000zł) oraz łóżko opiekuńczo-wychowawcze (11.500zł).

Rodzina bardzo się stara, jednak środki finansowe są niewystarczające by zapewnić Fabianowi rehabilitację na odpowiednim poziomie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166