Filip Bembenik

Filip Bembenik

  • Data urodzin: 23 sierpnia, 2013
  • Choroba: chłopiec urodził się bez lewej dłoni i części przedramienia – zespół pasm owodniowych
  • Cel: pomoc w sfinansowania rehabilitacji

Filip przyszedł na świat z zespołem pasm owodniowych, który charakteryzuje się przedwczesnym pęknięciem worka owodniowego i uszkodzeniem zdrowych tkanek płodu. Chłopiec urodził się bez lewej dłoni i części przedramienia. Pomimo defektu znakomicie sobie radzi w codziennych czynnościach i obowiązkach, jest bardzo wesołym i rezolutnym dzieckiem.

Podczas ostatniej konsultacji chirurgicznej stwierdzono, że Filip wymaga natychmiastowego założenia protezy, gdyż wykryto głęboką skoliozę. Dodatkowo niezbędna jest stała i intensywna rehabilitacja, aby skrzywienie kręgosłupa nie postępowało i chłopiec mógł funkcjonować jak dotychczas.

Rodzice zwracają się z prośbą o dofinansowanie do zakupu protezy lewej dłoni oraz o pomoc w sfinansowaniu kosztów związanych z codzienną rehabilitacją, gdyż nie mają dostatecznych możliwości finansowych.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166