Filip Tabor

Filip Tabor

  • Data urodzin: 29 czerwca, 2012
  • Choroba: mózgowe porażenie,padaczka, wiotkość krtani
  • Cel: pomoc w sfinansowania terapii

Filip urodził się 29 czerwca 2012 r. w ciężkiej zamartwicy wewnątrzmacicznej, bez oznak życia. Chłopczykowi nie biło serduszko, nie oddychał, był zupełnie wiotki- otrzymał 0 punktów w skali Apgar.
Resuscytacja z intubacją, sztuczna wentylacja, masaż serca. W trzeciej minu-cie serduszko zabiło. Stan dziecka – krytyczny. Przez półtora miesiąca na Inten-sywnej Terapii Noworodka. Walka o życie. W wyniku niedotlenienia i niedokrwienia w mózgu Filipka zaszły ogromne zmiany. Rozpoczęła się codzienna walka o jego sprawność. Od 3 miesiąca życia jest rehabilitowany metodą Vojty od 7 miesiąca metodą NDT Bobath.
Filipek dzisiaj ma 2 latka, nie potrafi samodzielnie usiąść, nie umie czworako-wać, nie mówi.
Ma padaczkę, obniżone napięcie mięśniowe, wiotkość krtani i problemy z je-dzeniem. Wymaga ciągłej wielospecjalistycznej opieki pediatrycznej: neurologa, neurologopedy, laryngologa, rehabilitanta, psychologa.
Filip ma ogromny potencjał, trzeba mu tylko pomoc. Rozumie wszystko co do niego się mówi, łatwo nawiązuje kontakt z innymi. W styczniu bieżącego roku rozpoczęto terapię tkanek miękkich, którą należy kontynuować i powtarzać co 3 miesiące. Koszt jednej terapii to 600 euro, seria zabiegów u neurologa 700-800 euro.
Bardzo prosimy Państwa o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166