Jeremi Boczko

Jeremi Boczko

  • Data urodzin: 20 października, 2011
  • Choroba: cytomegalia
  • Cel: zebrać środki na turnus rehabilitacyjny

Zwracamy się z prośbą o pomoc dla naszego syna, Jeremiego Boczko. Jeremi urodził się z wrodzoną cytomegalią, w wyniku choroby ma liczne zmiany w OUN (zwapnienia, asymetryczne komory, zanik podkorowo-korowy), cierpi na wrodzone małogłowie, czterokończynowe porażenie spastyczne i padaczkę. Dodatkowo ma poważną wadę wzroku. W tej chwili jest poważnie opóźniony psychorozwojowo. Ma 16 miesięcy, jednak jego rozwój jest na poziomie dziecka trzymiesięcznego: nie umie pełzać, nie raczkuje, nie siedzi, nie chwyta zabawek. Od urodzenia jest poddawany intensywnej rehabilitacji wg. następujących metod: Vojty, NDT Bobath, osteopatia, hydromasaże, kinesiotaping i rehabilitacja wzrokowa. Jest pod opieką neurologa, gastroenterologa, okulisty, tyflopedagoga, logopedy i licznych rehabilitantów. Niestety koszty opieki specjalistów oraz rehabilitacji są znaczne, a nasze możliwości finansowe - ograniczone, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc dla Jeremiego. Obecnie staramy się zebrać środki na turnus rehabilitacyjny dla naszego syna, którego koszt to 7.000 złotych, oraz na matę do hydromasażu. Jedynym żywicielem rodziny jest tata Jeremiego, gdyż ja musiałam zrezygnować z pracy, by zająć się jego rehabilitacją.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166