Kamil Kozieł

Kamil Kozieł

  • Data urodzin: 21 marca, 2015
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, wodogłowie, zakrzepica żyły głównej, zespół krótkiego jelita
  • Cel: pomoc w sfinansowania rehabilitacji

Kamil urodził się przez cesarskie cięcie w 35 tygodniu ciąży jako wcześniak z powodu owinięcia pępowiną. Mimo niskiej masy urodzeniowej chłopczyk otrzymał 9 pkt w skali Apgar.

W szpitalu przeszedł trzy posocznice, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz martwicę zapalenia jelit. Walka o życie Kamila rozpoczęła się na dobre.

Chłopczyk jest dzieckiem leżącym, od roku jest stale i intensywnie rehabilitowany w warunkach domowych oraz w ośrodku rehabilitacyjnym. Kamil ma rozpoznane upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim oraz duże opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Marzeniem rodziców jest, by Kamil samodzielnie mógł trzymać główkę a w przyszłości siedzieć. Koszt leków, rehabilitacji i opieki chłopca jest ogromny. Obecnie rodzina pragnie zakupić urządzenie multifunkcyjne, które posiada funkcję siedzenia, pionizacji i przemieszczania. Urządzenie to pozwoli na dalszą rehabilitację i rozwój chłopca.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166