Karol Michalski

Karol Michalski

  • Data urodzin: 28 listopada, 2007
  • Choroba: wodogłowie, oczopląs, zez zbieżny, niedowład lewostronny spastyczne
  • Cel: Potrzebne są środki finansowe na zakup lampy do koloroterapii

Karolek przyszedł na świat 28 listopada 2007 roku z wodogłowiem wrodzonym. Cierpi na niedowład lewostronny spastyczny, który uniemożliwia poprawne poruszanie się i prawidłowe funkcjonowanie lewej ręki.

Chłopiec potrzebuje codziennej, intensywnej rehabilitacji oraz specjalistycznych terapii, aby mógł być samodzielny. Obecnie nawet codzienne, podstawowe czynności są trudnością nie do pokonania.

Potrzebne są środki finansowe na zakup lampy do koloroterapii. Dzięki rehabilitacji świetlnej chłopiec zwiększy swe szanse na samodzielne funkcjonowanie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166