Kinga Sawicka

Kinga Sawicka

  • Data urodzin: 21 czerwca, 2007
  • Choroba: Padaczka lekooporna, dziecięce porażenie mózgowe
  • Cel: pomoc w sfinansowania sprzętu

Kinga urodziła się 21.06.2007 jest najmłodszą córką spośród całej czwórki naszych dzieci. Urodziła się z wada serca ASD2 .
Gdy skończyła 6miesięcy dowiedzieliśmy się, że córka choruje na padaczkę lekooporną i do dziś ma ataki padaczkowe. Kinga ma porażenie mózgowe, opóźnienie psychoruchowe w stopniu znacznym, wiotkość mięśni, boczne skrzywienie kręgosłupa oraz niedowidzenie.
Córka wymaga bardzo intensywnej, systematycznej rehabilitacji logopedy. Od 4lat wyjeżdżamy na turnusy rehabilitacyjne do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Zagórzu, gdzie córka robi duże postępy. Potrafi się przewracać, zginać nogi, utrzymać samodzielnie zabawki w raczkach, reaguje na bodźce. Kinga nie mówi, ale wszystko rozumie, jest pogodna, radosna, pełna życia. Aby skrzywienie kręgosłupa nie postępowało, potrzebny jest nam do rehabilitacji i pionizacji fotelik Baffin (7500 zł ), który koryguje skrzywienie kręgosłupa i stabilizuje tułów oraz łóżko rehabilitacyjne z materacem przeciwodleżynowym ( 3500 zł ), gdyż jest dzieckiem leżącym, a także sprzęt do terapii widzenia( 2600 zł ). Jako matka bardzo proszę o pomoc dla mojej córki, ponieważ jej leczenie, przyjmowanie stałych leków, wyjazdy na turnusy i rehabilitacja to długotrwały i bardzo kosztowny proces leczenia, ale dający ogromne efekty. Nie jesteśmy w stanie samodzielnie zapewnić córce potrzebnego sprzętu, gdyż znacznie przewyższa to nasze możliwości finansowe, dlatego każda przekazana pomoc na konto fundacji będzie dla naszej córki ogromnym wsparciem.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166