Krzyztof i Dawid Łoza

Krzyztof i Dawid Łoza

  • Data urodzin: 14 maja, 2001
  • Choroba: zespół wad wrodzonych, chromosopatia, opóźniony rozwój psychoruchowy
  • Cel: koszty terapii

Krzyś i Dawid to dwaj bracia u których stwierdzono wadę genetyczną oraz mocno opóźniony rozwój psychoruchowy.

Krzysztof ma siedemnaście lat, urodził się przez cesarskie cięcie z 5 pkt w skali Apgar, w codziennym życiu wymaga nieustannej pomocy innych osób. Wbrew opiniom lekarzy, dzięki ogromnej determinacji rodziców od czwartego roku życia potrafi samodzielnie chodzić, co odróżnia go od młodszego brata. Jest raczej pogodny, niestety w ostatnim czasie obserwuje się u niego zaburzenia zachowania, nasilone napady autoagresji i agresji do otoczenia.

Młodszy brat, piętnastoletni Dawid z powodu niedowładu czterokończynowego spastycznego oraz obniżonego napięcia mięśniowego jest dzieckiem leżącym, nie siedzi, nie potrafi trzymać stabilnie głowy. Dawid jest radosnym i uśmiechniętym chłopcem niestety bez kontaktu słownego.

Oboje wymagają ciągłej pomocy i opieki najbliższych gdyż nie sygnalizują potrzeb fizjologicznych, nie potrafią samodzielnie jeść. Rodzice starają się zapewnić odpowiednie leczenie i opiekę, niemalże od narodzin poddawani są wieloprofilowej rehabilitacji oraz specjalistycznemu leczeniu. Niestety koszty odpowiedniej terapii - jednomiesięczna rehabilitacja 2400zł, niezbędnych środków higienicznych oraz dojazdów przekraczają skromne dochody rodziny.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166