Łucja Kiełsa

Łucja Kiełsa

  • Data urodzin: 10 kwietnia, 2010
  • Choroba: Zespół Downa
  • Cel: pozyskaniu funduszy na rehabilitację oraz zakupniezbędnego oprogramowania logopedycznego eduSensus Logopedia

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pozyskaniu funduszy na rehabilitację oraz zakup
niezbędnego oprogramowania logopedycznego eduSensus Logopedia – dla mojej chorej córeczki Łucji Kiełsa.
10.04.2010 roku urodziła się moja córka Łucja Kiełsa.
Niestety stwierdzono u niej zespół cech dysmorficznych i klinicznych wskazujących na
zespół Downa.
Jest to schorzenie genetyczne, którego nie można wyleczyć. Dziecko wymaga całodobowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Poza tym Łucja cierpi na szereg dodatkowych schorzeń, m.in. jest pod stałą opieką
Poradni Kardiologicznej w związku z dysproporcją wielkości jam serca, oraz Poradni
Endokrynologicznej – w związku z niedoczynnością tarczycy; oraz Poradni Okulistycznej –
w związku z wadą wzroku.
W naszej miejscowości nie są prowadzone żadne fachowe zajęcia wspomagające
niepełnosprawne dzieci, dlatego też około 2 razy w tygodniu jestem zmuszona jeździć do
Białegostoku na rehabilitację. Poza tym co tydzień uczestniczymy w zajęciach z
neurologopedą w Stoku Lackim (ponad 100 km w jedną stronę). W związku z powyższym
koszty dojazdu do specjalistów w dużej mierze obciążają nasze finanse.
Obecnie, córka jest także pod opieką logopedy w Ośrodku Wczesnej Pomocy Dzieciom
Upośledzonym Umysłowo „Dać Szansę”, według którego dla prawidłowego rozwoju Łucji
niezbędna jest praca z nią przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania
logopedycznego.
Niestety koszty leczenia i rehabilitacji Łucji znacznie przewyższają możliwości finansowe
naszej rodziny, dlatego też nie jesteśmy w stanie sami zakupić sprzętu wraz z
oprogramowaniem.
W związku z powyższym postanowiliśmy zwrócić się do Państwa z prośbą o pomoc w
zgromadzeniu potrzebnych funduszy na pokrycie kosztów zakupu tego logopedycznego
programu.
Według specjalistów pod których opieką obecnie Łucja się znajduje, występujące u niej
trudności w mowie są podstawą do wykorzystania takiej metody nauki mowy.
Koszt takiego oprogramowania to około 4000 zł + osprzęt kolejne 4000 zł.
Łucja ma bardzo poważne problemy z mową i takie ćwiczenia spowodowałyby znaczną
poprawę w przebiegu dalszego rozwoju dziecka, a przede wszystkim kontaktu z ludźmi, co
umożliwi jej rozpoczęcie nauki szkolnej.
Jako rodzice, sami jesteśmy bezsilni.
Dlatego zwracam się z ogromna prośbą o pomoc i wparcie.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i głęboko wierzę, że los mojej córeczki
nie zostanie Państwu obojętny.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166