Maja Skuratko

Maja Skuratko

  • Data urodzin: 13 lipca, 2013
  • Choroba: padaczka lekooporna, wodogłowie pozapalne, niedoczynność tarczycy, niedowład czterokończynowy, zanik nerwu wzrokowego
  • Cel: zakup specjalistyczny wózka

Maja urodziła się jako skrajny wcześniak w ciężkiej zamartwicy urodzeniowej w 25 tygodniu ciąży. Po tygodniu u dziewczynki zdiagnozowano wylewy krwi do mózgu 3 i 4 stopnia. W szpitalu przeszła zakażenia sepsą, infekcję centralnego układu nerwowego i zapalenie opon mózgowych. Ta niespełna wtedy kilkutygodniowa dziewczynka miała przetaczaną krew oraz kilka operacji m. in. związanych z wodogłowiem.
Zdiagnozowana niedawno padaczka lekooporna bardzo utrudnia rozwój dziecka.


Na chwilę obecną trwa walka z napadami oraz niedowagą. Maja systematycznie korzysta z różnorodnych form rehabilitacji ( ruchowej, terapii wzroku, terapii ręki, logopedy). Walka z chorobą pochłania ogromne koszty związanie z rehabilitacjami, turnusami rehabilitacyjnymi, lekami oraz dodatkowymi badaniami i wizytami lekarskimi. Dla prawidłowej opieki i pielęgnacji Mai niezbędny jest również sprzęt rehabilitacyjny, obecnie najpilniejszą potrzebą jest zakup specjalistyczny wózka. Niestety typ i rodzaj dostosowany dla dziewczynki jest bardzo drogi, dlatego sfinansowanie go przez rodziców jest niemożliwe.
Bardzo prosimy o wsparcie

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166