Maria Miklus

Maria Miklus

  • Data urodzin: 23 stycznia, 2010
  • Choroba: małogłowie, hipotonia uogólniona, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia neurorozwojowe w stopniu znacznym
  • Cel: zakup krzesełka rehabilitacyjnego

Marysia przyszła na świat zdrowa, otrzymując maksymalną ilość punktów w skali Apgar.

W 3 miesiącu życia, dziewczynka zachorowała na obustronne zapalenie płuc i została hospitalizowana. W krótkim czasie po wyjściu ze szpitala lekarz zezwolił na podanie szczepionki, po której niemal natychmiast zatrzymał się rozwój Marysi. Przestała się podnosić, nie gaworzyła, dopiero po ukończeniu 2 lat przy pomocy mamy usiadła.

Obecnie dziewczynka nie mówi, nie chodzi, nie jest w stanie samodzielnie przyjmować pokarmu, ale reaguje na głos i muzykę. Uczęszcza do przedszkola terapeutycznego, w którym poza specjalistycznymi zajęciami odbywa się rehabilitacja ruchowa, jednak ilość godzin nie jest wystarczająca i uczestniczy w prywatnej rehabilitacji, nierefundowanej przez NFZ. Koszt miesięcznej terapii to ok. 1.000 złotych.

Najpilniejszą potrzebą jest zakup krzesełka rehabilitacyjnego, którego celem jest utrzymanie prawidłowej postawy głowy oraz ustabilizowanie kręgosłupa i ochrona przed jego skrzywieniem. Koszt krzesełka jest zbyt wysoki dla mamy, która córkę wychowuje samotnie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166