Maria Trojanowska

Maria Trojanowska

  • Data urodzin: 18 sierpnia, 2011
  • Choroba: padaczka lekooporna, niedosłuch, niedowidzenie, niedowład czterokończynowy, małogłowie
  • Cel: zakup nowego specjalistycznego wózka inwalidzkiego

Marysia jest dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia. Choruje na wiele schorzeń m.in.: padaczkę lekooporną, niedosłuch, niedowidzenie, niedowład czterokończynowy, małogłowie. Nie mówi, nie siedzi, nie stoi, nie potrafi samodzielnie jeść.

Funkcjonowanie poznawcze i społeczne kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim. Dziewczynka zwraca uwagę na bodźce z otoczenia – głośne dźwięki, ruch, kolorowe przedmioty, zapachy, smaki. Reaguje na obecność najbliższych członków rodziny i uśmiecha się do poznanych osób.

Sytuacja materialna rodziny jest trudna. Sporą część dochodu, bo aż 1200 złotych pochłaniają wydatki związane z dowozem Marysi do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie (tygodniowo mama pokonuje 720 km) na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz prywatną rehabilitację. Dodatkowym wydatkiem jest przyjmowanie kilku porcji dziennie wysokoenergetycznych napojów proteinowych Nutridrink, których miesięczny koszt ok. 600 złotych.

Obecnie najpilniejszą potrzebą jest zakup nowego specjalistycznego wózka inwalidzkiego, którego cena to 16.910 złotych. Sprzęt posiada wiele funkcji oraz dodatkowych udogodnień, spełnia wszelkie potrzeby Marysi, aby przy codziennym korzystaniu dziewczynka nie odczuwała dyskomfortu i uciążliwości. Dzięki regulowanemu siedzisku i oparciu, które rośnie wraz z dzieckiem posłuży na wiele lat oraz zmniejszy się ryzyko wystąpienia skoliozy.

Bardzo prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166