Martyna Wiśniewska

Martyna Wiśniewska

  • Data urodzin: 01 stycznia, 0001
  • Choroba: rozszczep kręgosłupa
  • Cel: zakup nowego wózka inwalidzkiego

Martyna urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Cierpi również na szereg dolegliwości ze strony układu nerwowego takich jak pęcherz neurogenny i niedowład kończyn dolnych, przez co poruszanie jest możliwe tylko za pomocą wózka inwalidzkiego.

Dziewczyna ma za sobą cztery, bardzo poważne operacje oraz liczne pobyty w szpitalu. Jest pod stałą opieką poradni specjalistycznych i rehabilitantów, którzy walczą o zminimalizowanie skutków wad rozwojowych.

Pomimo niepełnosprawności, Martyna jest bardzo dzielna, z łatwością nawiązuje kontakt z ludźmi a jej uśmiech jest motywacją dla rodziny do działania.

Najpilniejszą potrzebą jest zakup nowego wózka inwalidzkiego, gdyż obecny nie spełnia już swojej roli - zaczyna się psuć, dodatkowo nastąpiły zmiany fizyczne w rozwoju Martyny co spowodowało, że jest on niefunkcjonalny. Bez wózka dziewczyna nie ma możliwości przemieszczania się i wymaga wówczas pomocy we wszystkim.
Niestety koszt wózka to ok. 12.000 złotych, rodziny nie stać na zakup tak drogiego sprzętu zatem bardzo prosimy o wsparcie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166