Marysia Szaraniec

Marysia Szaraniec

  • Data urodzin: 20 grudnia, 2005
  • Choroba: krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego III i IV stopnia, wodogłowie pokrwotoczne, niedotlenienie, zespół zaburzeń oddychania III stopnia
  • Cel: pomoc w sfinansowania zabiegu fibrotomii

Marysia urodziła się 20.12.2005 r. jako wcześniak w 30 tygodniu z wagą 1480g. Po
urodzeniu przebywała w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Łodzi
prawie 2 miesiące. Podczas pobytu na oddziale rozpoznano m.in. krwawienie do
ośrodkowego układu nerwowego III i IV stopnia, wodogłowie pokrwotoczne,
niedotlenienie, zespół zaburzeń oddychania III stopnia, stan po zatrzymaniu krążenia. W
wyniku tych powikłań córeczka cierpi na mózgowe porażenie dziecięce – postać
czterokończynowa, epilepsję oraz upośledzenie w stopniu umiarkowanym.
Marysia od 3 lat uczęszcza do przedszkola integracyjnego, gdzie realizowana jest
terapia i rehabilitacja dostosowana do jej potrzeb i możliwości. Dodatkowo ma zajęcia z
rehabilitantem i logopedą w domu. Jeździ także systematycznie na turnusy rehabilitacyjne,
które przynoszą pożądane efekty.
Marysia jest dzieckiem pogodnym, otwartym, łatwo nawiązuje kontakty z
otoczeniem. Lubi słuchać muzyki śpiewanej przez dzieci, grać na instrumentach, oraz
oglądać książeczki i słuchać bajek. Jej mocną stroną jest dobra pamięć, która pozwala jej
poznawać świat i uczyć się wielu nowych rzeczy. Dzięki intensywnej terapii córka nauczyła
się siadać, ma sprawne rączki i lubi zabawy manualne. Marysia porusza się pełzając, nie
chodzi samodzielnie.
Maria wymaga dalszej kompleksowej i systematycznej rehabilitacji, ale też
konieczne jest przeprowadzenie zabiegu fibrotomii w celu zmniejszenia lub usunięcia
przykurczy. Po fibrotomii zwiększy się zakres ruchu w kończynach i jest szansa, że
Marysia zacznie samodzielnie chodzić. Operacja ma się odbyć w listopadzie tego roku,
niestety koszt takiego zabiegu wynosi 10 900 zł, co przekracza nasze możliwości
finansowe. NFZ nie refunduje tego zabiegu.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166