Mateusz Tkocz

Mateusz Tkocz

  • Data urodzin: 14 lipca, 2006
  • Choroba: cytomegalia wrodzona, mózgowe porażenie dziecięce, obustronny głęboki niedosłuch, porażenie czterokończynowe
  • Cel: pomoc w sfinansowania rehabilitacji

W piątym miesiącu życia zdiagnozowano u Mateusza wrodzoną cytomegalię, której następstwem jest mózgowe porażenie dziecięce, niedowład czterokończynowy i obustronny niedosłuch. Chłopiec nie chodzi, nie siedzi, a pokarmy przyjmuje jedynie w postaci zmiksowanej za pomocą łyżeczki. Z otoczeniem komunikuje się za pomocą prostych wyrażeń (ej, eee, hej), swoje zadowolenie lub zdenerwowanie wykazuje poprzez intonację głosu.

Formą leczenia Mateusza jest trwała i intensywna rehabilitacja, której dzienny koszt to średnio 110 złotych, dodatkowo powinien uczestniczyć co najmniej 3 razy w roku w turnusie rehabilitacyjnym, którego świadczenie wynosi ok. 5.200 złotych.

Chłopiec obecnie dorasta, wszedł w fazę dynamicznego wzrostu przez co dotychczasowy sprzęt korekcyjny stał się zbyt mały i jest bezużyteczny. Poza wózkiem inwalidzkim potrzeba jest również wymiany fotelika rehabilitacyjnego, którego cena to 13.000 złotych.

Niestety dla rodziny jest to ogromny koszt, dlatego bardzo prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166