Michał Młocek

Michał Młocek

  • Data urodzin: 28 lutego, 2011
  • Choroba: afazja, niedosłuch centralny
  • Cel: Zakup aparatu słuchowego

Michał jest uśmiechniętym, niezwykle pogodnym i towarzyskim siedmiolatkiem. Niestety napotyka na ogromną barierę komunikacyjną -
od trzeciego roku życia rodzice walczą z afazją mowy u chłopca (zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu), jego słowa są niewyraźne, często niezrozumiałe.

Ciężka praca z logopedą przynosi efekty, nadal jednak umiejętności nie są adekwatne do wieku chłopca.
W kwietniu 2018r wykryto niedosłuch centralny w dużym stopniu. Z tego względu terapię poszerzono o pracę z audiologiem oraz neurologiem.
W terapii pedagogicznej Michała główny nacisk kładziony jest na rozwój pamięci, percepcję słuchową i wzrokową oraz rozwijanie koncentracji uwagi.

Chłopiec jest bardzo koleżeński, pomocny i lubiany przez inne dzieci. Od września będzie uczniem pierwszej klasy integracyjnej szkoły podstawowej. Uwielbia towarzystwo kolegów, niestety z wiekiem rośnie również bariera komunikacyjna. Ze względu na znaczny niedosłuch Michał wymaga aparatu słuchowego, System FM czyli narzędzie wspomagające słyszenie kosztuje ok 11.000 zł. Bardzo prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166