Mikołaj Gula

Mikołaj Gula

  • Data urodzin: 29 sierpnia, 2006
  • Choroba: Niewidomy, padaczka lekooporna, przewlekłe zapalenie oskrzeli
  • Cel: pomoc w sfinansowania leczenia

Mikołaj przyszedł na świat przedwcześnie 29 sierpnia 2006 z wagą zaledwie 1080 g. Natychmiast po urodzeniu został przewieziony na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Chłopiec przeszedł wszystkie możliwe choroby wcześniacze w najbardziej zaawansowanej postaci: niewydolność krążeniową i oddechową, w wyniku której korzystał ze wspomagania oddychania respiratorem ponad dwa miesiące (obustronna odma opłucnowa). Borykał się również z martwiczym zapaleniem jelit z perforacją (pęknięciem), jego stan był skrajnie ciężki, wymagał natychmiastowej operacji. Mikołajkowi usunięto część jelita, a część wyprowadzono na zewnątrz w postaci przetoki, która przez miesiąc pełniła rolę fizjologicznego odbytu. Po około miesiącu jelita połączono, a stan dziecka zaczął się stopniowo stabilizować.

W efekcie przebytych chorób u Mikołaja rozwinęła się retinopatia wcześniacza, osiągając pomimo leczenia i zabiegów operacyjnych, ostatnie stadium – całkowite odklejenie siatkówki. Mikołaj jest dzieckiem niewidomym. Jest pod stałą opieką okulistów, neurologów, psychologów, logopedy, terapeutów widzenia, rehabilitantów.

W listopadzie 2007 roku zdiagnozowano u Mikołaja padaczkę lekooporną. Chłopiec obecnie choruje na przewlekłe zapalenia oskrzeli a jeśli ukazuje się jakakolwiek infekcja musi korzystać z koncentratora tlenu, ponieważ spada mu saturacja i pojawia się wtedy większa ilość napadów padaczkowych.

Mikołaj pomimo wielu posiadanych schorzeń jest dzieckiem bardzo pogodnym, z ogromną siłą walczył o życie i bardzo chce żyć, ale potrzebuje pomocy i wsparcia innych.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166