Miron Komander

Miron Komander

  • Data urodzin: 02 lutego, 2006
  • Choroba: zespół Downa, nadciśnienie płucne, niedoczynność tarczycy, niedosłuch
  • Cel: Zakup wózka inwalidzkiego

Miron jak każdy nastolatek uczęszcza do szkoły, uwielbia kontakt z rówieśnikami oraz wspólne zabawy. Różnicą jest to, że szkoła w której się uczy jest szkołą specjalną a Miron kontaktuje się z dziećmi przy pomocy gestów i pojedynczych wyrazów, gdyż nie potrafi mówić. Jest dzieckiem specjalnej troski.
Chłopiec cierpi na zespół Downa, jednak poza upośledzeniem umysłowym boryka się ze skomplikowaną wadą serca, nadciśnieniem płucnym, niedoczynnością tarczycy, niedosłuchem i zrośniętymi dwoma paluszkami prawej ręki.
Aby móc jak najlepiej rozwinąć umiejętności przystosowawcze Mirona wymagana jest systematyczna praca rodziców oraz specjalistów (m.in. logopeda, oligofrenopedagog). Mnóstwo funduszy pochłaniają rehabilitacje, leki kardiologiczne i endokrynologiczne oraz odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny.
Chłopak jest niewydolny krążeniowo, szybko się męczy, dlatego niezbędny w codziennym funkcjonowaniu jest wózek inwalidzki. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w jego zakupie. Z powodu długoletniego użytkowania poprzedni sprzęt nie jest już sprawny a wzrost i waga Mirona utrudnia prowadzenie pojazdu o małych kółkach.
Koszt wózka inwalidzkiego to ponad 8.500 zł. Miron nie wpisuje się na listę pacjentów neurologicznych, dlatego też nie otrzymał dofinansowania z NFZ, całość niestety muszą pokryć rodzice. Bardzo prosimy o pomoc dla chłopca.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166