Nikola Wróblewska

Nikola Wróblewska

  • Data urodzin: 13 maja, 2010
  • Choroba: Zespół Retta , padaczka, skolioza
  • Cel: koszty związane z ciągłą specjalistyczną rehabilitacją

Nikola rozwijała się prawidłowo do 12 miesiąca życia. Po pierwszym roku życia dziewczynka utraciła umiejętność siadania, kontaktu z otoczeniem, wystąpił zanik mowy oraz brak zainteresowania zabawkami.

Zdiagnozowano neurologiczne zaburzenie rozwoju, uwarunkowane genetycznie - zespół Retta, którego typowe objawy to m.in.: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, brak rozwoju mowy, stereotypie ruchowe dłoni, małogłowie, „zatrzymanie oddechu”, hiperwentylacja, zaburzenia chodu, niski wzrost, skłonność do skoliozy. Rozwój psychomotoryczny Nikoli przebiega z wyraźnym opóźnieniem, dziewczynka samodzielnie nie siada, w pozycji leżącej potrafi odwrócić się na boki, nie wykonuje ruchów obrotowych z pleców na brzuch, reaguje na swoje imię i głos. Jest umysłowo głęboko upośledzona.

Nikola jest pod wielospecjalistyczną opieką medyczną: neurologa, ortopedy, rehabilitanta, okulisty, genetyka, kardiologa, diabetologa, gastrologa i logopedy.

Mimo swej niepełnosprawności dziewczynka jest pogodna i spokojna.
Matka Nikoli ponosi ogromne koszty związane z ciągłą specjalistyczną rehabilitacją córki. By zapewnić prawidłowy rozwój dziecka niezbędny jest zakup pionizatora - urządzenia multifunkcyjnego Baffin.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166