Patryk Toma

Patryk Toma

  • Data urodzin: 19 kwietnia, 2004
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie znacznego stopnia, niedosłuch, wodogłowie pokrwotoczne, dysplazja oskrzelowo-płucna i epilepsja
  • Cel: Potrzebna jest platforma-podnośnik do wózka inwalidzkiego

Patryk Toma urodził się 19.04.2004roku w 24 tygodniu ciąży z wagą 600g.

Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie znacznego stopnia, niedosłuch, wodogłowie pokrwotoczne, dysplazję oskrzelowo-płucną i epilepsję. Chłopiec przeszedł już ponad dwadzieścia zabiegów operacyjnych.

Mimo tak ogromnych uszkodzeń, Patryk samodzielnie siedzi, klęczy na kolanach, wypowiada pojedyncze słowa. Dzięki intensywnej rehabilitacji osiągnął duże postępy w rozwoju intelektualnym i ruchowym, potrafi nawet samodzielnie korzystać z wózka inwalidzkiego.

Problem pojawia się przy pokonywaniu kilkunastu schodów. Dziesięcioletni Patryk oraz specjalistyczny wózek ważą sporo, co bardzo utrudnia niezależne funkcjonowanie.

Potrzebna jest platforma-podnośnik do wózka inwalidzkiego, która mogłaby zdecydowanie ułatwić poruszanie się chłopca. Koszt urządzenia wynosi 70. 120,08zł, niestety kwota jest wysoka i zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz inne organizacje zdeklarowały pomoc w łącznej wysokości

40 tysięcy złotych, pozostałą sumę należy zebrać do 15 listopada 2014 roku, w innym wypadku wsparcie zostanie anulowane.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166