Paulina Mąkosa

Paulina Mąkosa

  • Data urodzin: 12 stycznia, 1995
  • Choroba: Wodogłowie, roszczep kręgosłupa
  • Cel: opłacenie rehabilitacji w domu i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Zwracam się do Państwa o pomoc dla Pauliny Mąkosa,
u której stwierdzono naruszenie sprawności organizmu , powodującego konieczność zapewnienia jej całkowitej opieki w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku, oraz udziału opiekuna w procesie leczenia i rehabilitacji. Paulinka swój pobyt na sali operacyjnej rozpoczęła na drugi dzień zaraz po urodzeniu, kiedy została poddana operacji rozszczepu kręgosłupa, a także założenia zastawki po stwierdzeniu wodogłowia.
Paulinka obecnie ma 15 lat. Porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim i na co dzień uczęszcza do Gimnazjum nr3 w Borowej Wsi. Choć nauka nie idzie jej zbyt łatwo Paulinka ma silną osobowość i mimo tylu doświadczeń i przebytych operacji pozostaje bardzo miłą i sympatyczną nastolatką.
Dziewczynka przebyła kilka operacji : w 1998 uwolnienia przykurczu zgięciowo - odwiedzeniowego stawu biodrowego i wydłużenia ścięgna Achillesa przy rozpoznaniu przepukliny oponowo rdzeniowej i stóp końsko-szpotawych z przykurczem obu stawów biodrowych ; w 2006 roku wycięcia i zamknięcia głębokiej odleżyny w okolicy kości krzyżowej, która nie powiodła się i została powtórzona w 2009 roku operacją zamknięcia odleżyny płatami przesuniętymi z pośladków.
Paulince potrzebna jest intensywna rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna.
Na chwilę obecną jest rehabilitowana raz na tydzień, gdyż sytuacja materialna matki samotnie ją wychowującej nie pozwala na częstsze spotkania z rehabilitantem, biorąc pod uwagę, iż Paulinka jest cewnikowana, co wiąże się automatycznie z zakupem cewników i pampersów potrzebnych do codziennego egzystowania, a także koszty potrzebnych leków. Według zaleceń lekarzy Paulinka powinna uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, na których miała by możliwość skorzystania z bardzo dużej ilości zabiegów i szerokiej rehabilitacji. Koszty terapii i turnusów są ogromne. Dwu tygodniowy pobyt na turnusie to wydatek ok. 4 tys. złotych, a rodzina utrzymuje się z jednej pensji, dlatego nie jest w stanie temu sprostać sama.
Ufając, że los Paulinki nie zostanie dla Państwa obojętny, zwracamy się o pomoc i wsparcie, które bardzo pomoże jej w zmaganiu się z codziennością, a także ułatwi zakup potrzebnych leków,pampersów i cewników, oraz umożliwi opłacenie rehabilitacji w domu i sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
Z góry serdecznie dziękujemy za piękny gest niesienia pomocy.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166