Wiktor Turowski

Wiktor Turowski

  • Data urodzin: 11 kwietnia, 2011
  • Choroba: czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, przewlekła niewydolność oddechowa
  • Cel: zakup fotelika rehabilitacyjnego

Wiktor urodził się w 36 tygodniu ciąży z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym. Przebieg ciąży był prawidłowy, lekarze podejrzewają, że do komplikacji doszło około dwa tygodnie przed rozwiązaniem. Stan chłopca po narodzinach był krytyczny – przez pół roku przebywał na oddziale intensywnej terapii, pierwszy miesiąc życia był podpięty do respiratora, przeszedł trzy sepsy i dwa zatrzymania krążenia.
U Wiktora przeprowadzono operację przewodu pokarmowego, a z powodu niemożności połykania została założona sonda, której zadaniem jest bezpośrednie podanie pokarmu do żołądka.
Po półrocznym pobycie w szpitalu chłopca wypisano do domu, jednak ze względu na bardzo poważny stan zdrowia był pod stałą opieką hospicjum. Pewnej nocy podczas snu pojawiły się bezdechy senne, które wymusiły używanie respiratora, by wspomagać pracę oddechową. Chłopiec nie potrafi samodzielnie oddychać, ma założoną rurkę tracheostomijną, której zadaniem jest zapewnienie prawidłowej wentylacji płuc.
Obecnie Wiktor uczęszcza do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, gdzie poza codziennymi zajęciami dokształcającymi jest rehabilitowany. Aby rehabilitacja była bardziej efektywna, rodzina zapewnia chłopcu zajęcia domowe, które nie są refundowane z NFZ.
Największą potrzebą jest zakup fotelika rehabilitacyjnego, którego koszt to 3.200 złotych. Rodzina nie posiada dostatecznych środków na zakup sprzętu, dlatego bardzo prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166