Wojciech Witkowski

Wojciech Witkowski

  • Data urodzin: 27 sierpnia, 2011
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lekooporna
  • Cel: zakup pionizatora oraz krzesełka stabilizującego plecy i głowę

Wojtuś urodził się w ciężkiej zamartwicy, z silnym niedotlenieniem okołoporodowym, niewydolnością oddechową i krążeniową otrzymując zaledwie 1 pkt w skali Apgar. Został natychmiast resuscytowany, wentylowany i zaintubowany. Przez pierwsze dni walczył o życie, przez kolejne o samodzielny oddech, w sumie na oddziale OIOM spędził 5,5 tygodnia życia.

Tuż po wyjściu rozpoczęła się długotrwała i intensywna rehabilitacja.
Zanim chłopczyk skończył pierwszy rok życia, lekarze potwierdzili najczarniejsze obawy rodziców – na skutek niedotlenienia okołoporodowego Wojtek cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę lekooporną.

Na dzień dzisiejszy jest dzieckiem leżącym, które wymaga stałej rehabilitacji i opieki. Na szczęście pomimo choroby jest bardzo radosny i wesoły, a rodzina jest pełna podziwu jak codziennie stara się nauczyć nowych rzeczy.

Poza codziennymi ćwiczeniami i zakupem odpowiednich leków, Wojtek wymaga sprzętu medycznego, który zapewni mi odpowiednie warunki do dalszej terapii. Obecnie największą potrzebą jest zakup pionizatora oraz krzesełka stabilizującego plecy i głowę, które będzie służyło rehabilitacji i utrzymaniu prawidłowych wzorców posturalnych. Leczenie dziecka dla rodziny jest bardzo kosztowne, dlatego prosimy o pomoc.

 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166