Alan Siemek

Alan Siemek

  • Data urodzin: 08 lipca, 2016
  • Choroba: Zespół Aspergera ze spektrum Autyzmu
  • Cel: 1,5%

Alan urodził w 2016 roku. Do 2 roku życia rozwijał się prawidłowo. Brak mowy był jednym z pierwszych sygnałów, które zaniepokoiły rodziców. Alan nie mogąc komunikować swoich potrzeb, na skutek własnej bezsilności często reagował autoagresją. Po wykonaniu szeregu badań i konsultacji u specjalistów w październiku 2019 roku zdiagnozowano u chłopca zespół Aspergera ze spektrum Autyzmu, co wpływa na trudności w codziennym funkcjonowaniu Alana oraz jego rodziny. Jego funkcje poznawcze i rozwojowe są na zdecydowanie obniżonym poziomie względem jego wieku i normy rozwojowej. Każdy dzień to nowe wyzwania. Sama diagnoza pozwoliła na objęcie Alanka działaniami terapeutycznymi. Chłopczyk uczęszcza do terapeutycznego punktu przedszkolnego, gdzie poprzez kontakt z rówieśnikami nawiązuje kontakty, chętnie uczestniczy w zajęciach, jest dzieckiem wesołym. Uczy się tak również po prostu zwykłej zabawy, kontaktu z drugim człowiekiem, co dla nas wielu wydaje się czymś bagatelnie prostym.

Alan jest dzieckiem funkcjonującym poniżej swojego wieku rozwojowego, w związku z czym potrzebuje wsparcia osoby dorosłej oraz intensywnych oddziaływań terapeutycznych. W ramach działań terapeutycznych korzysta z zajęć z logopedą, neurologopedą, fizjoterapii i treningu umiejętności społecznych. Dalsza symulacja rozwoju przyczyni się w dużym stopniu do niwelowania zachowania powstałego na skutek zaburzeń.

Alan uczęszcza na hipoterapię, która bardzo dobrze na niego wpływa. To wiele godzin pracy i wyrzeczeń ze strony rodziców. Chłopak przyszedł na zajęcia jako 7-letnie dziecko. Podczas pierwszych zajęć wykazywał lęk przed koniem, przez co nie udało się przeprowadzić zajęć. Dzięki uporowi rodziców Alan pojawił się tydzień później na kolejnej hipoterapii i tym razem dzięki terapeutce udało się razem dosiąść konia. Dalej jednak pojawiał się u chłopczyka strach przed łbem zwierzęcia i widać było cofanie nóg, za każdym razem, kiedy koń obracał głowę. Ten sam Alanek po kilku zajęciach, sprawnie zakłada kask oraz wsiada i zsiada z konia z niewielką pomocą terapeutki. Chłopiec jest bardziej zainteresowany otaczającą go rzeczywistością, pamięta o nagradzaniu zwierzęcia po zajęciach, karmiąc go samodzielnie zakupionymi marchewkami. W trakcie terapii Alan poznaje wiele nowych zwrotów i pojęć. Widać, że nabywa nowe umiejętności i hipoterapia wpływa na niego korzystnie.

W każdej terapii najważniejsza jest jej systematyczność. Niestety ilość godzin refundowanych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju to zaledwie 4-5 godzin na miesiąc. Każde zajęcia są niezwykle ważne. Logopeda dba nie tylko o artykulację, ale także o istotną w kontakcie społecznym intencję komunikacyjną. Fizjoterapia pozwala na wzmocnienie napięcia mięśniowego i prawidłową koordynację. Trening umiejętności społecznych to przede wszystkim rozwój społeczny, nauka przestrzegania zasad i reguł, w naszym normalnym, wolnym od zaburzeń świecie. Podczas hipoterapii Alan poznaje wiele nowych zwrotów i pojęć, obcuje z naturą i jej zdrowotnym wpływem.

Niestety jest to spory wydatek dla rodziców. Prośba stąd o pomoc i przekazanie 1,5%, które pomoże w sfinansowaniu leczenia dziecka.

 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166