Antoni Duński

Antoni Duński

  • Data urodzin: 26 lutego, 2014
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, wady wzroku ( zez, nadwzroczność, oczopląs), alergia pokarmowa, wada genetyczna( aberracja chromosomowa 4 i 15) i spastyczność kończyn
  • Cel: pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji

Antoś przyszedł na świat jako wcześniak z głębokim niedotlenieniem i w bardzo ciężkim stanie, tuż po porodzie przez 25 minut lekarze podejmowali działania reanimacyjne, aby chłopiec przeżył. Ze względu na liczne krwiaki, niską masą urodzeniową 2220 g i skalą Apgar -1 1/2/3 pkt, został hospitalizowany na OIOM a później na oddziale patologii noworodka.

Chłopiec cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę, wady wzroku (zez, nadwzroczność, oczopląs), alergię pokarmową, wadę genetyczną ( aberracja chromosomowa 4 i 15) i spastyczność kończyn. Jego rozwój umysłowy w stosunku do rówieśników jest opóźniony o około 2 lata. Potrafi jednak samodzielnie siedzieć, raczkować, obecnie uczy się chodzić przy pomocy balkonika. Zaczyna dużo mówić, powtarzać, łączyć słowa w zdania.

Antoni wymaga specjalistycznej rehabilitacji oraz leków i zakupu odpowiedniego sprzętu medycznego. Niestety w okolicy zamieszkania rodziny nie ma żadnej placówki medycznej, która świadczy usługi rehabilitacji (zarówno komercyjne jak i ze środków NFZ), dlatego też przychodzi prywatny terapeuta do domu. Kilka razy w roku odbywa się turnus rehabilitacyjny w szpitalu w Olsztynie, który przynosi ogromne efekty, jednak jego koszt jest bardzo wysoki (jeden dzień pobytu to ok. 300 złotych).

Zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu żmudnej, ale przynoszącej rezultaty rehabilitacji.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166