Antoni Jaworski

Antoni Jaworski

  • Data urodzin: 23 maja, 2014
  • Choroba: zespół Downa, wrodzona wada serca, padaczka, niedoczynność tarczycy, podśluzówkowy rozszczep podniebienia, wrodzona borelioza
  • Cel: dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego

Antoś urodził się 23 maja 2014 roku z zespołem Downa oraz wrodzoną wadą serca (ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej oraz drożny przewód tętniczy Botalla). W wieku ośmiu miesięcy stwierdzona została padaczka, do dnia dzisiejszego chłopczyk przyjmuje silne leki przeciwpadaczkowe. W 2015 roku Antoś przeszedł zabieg zamknięcia przewodu tętniczego a trzy lata później, w sierpniu 2018 roku zdiagnozowano obustronny niedosłuch zmysłowo -nerwowy lekkiego stopnia.
Dodatkowo stwierdzono niedoczynność tarczycy, podśluzówkowy rozszczep podniebienia i wrodzoną boreliozę.

Chłopczyk wraz z rodziną mieszka w małej wiosce położonej 30 km od najbliższego miasta, w którym nie ma żadnego ośrodka realizującego rehabilitację z NFZ dla dzieci. Ze względu na liczne choroby, Antek pozostaje pod opieką lekarzy, jednak najbliższe poradnie specjalistyczne znajdują się w odległości około 120 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Antoś wymaga ćwiczeń kinezjologicznych, zajęć z logopedą i terapii ręki. W związku z sytuacją, najkorzystniejszym rozwiązaniem są turnusy rehabilitacyjne, gdzie w jednym miejscu odbywa się wielokierunkowa terapia. Koszt turnusu to ok. 6100 zł, rodzina zwraca się z prośbą o pomoc w jego dofinansowaniu.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166