Borys Zasławski

Borys Zasławski

  • Data urodzin: 09 maja, 2010
  • Choroba: Padaczka lekooporna
  • Cel: Zakup specjalistycznego rehabilitacyjnego fotelika samochodowego

Borys urodził się 9 maja 2010 roku, był zdrowym chłopcem i rozwijał się prawidłowo. W trzecim miesiącu życia miał pierwszy napad padaczkowy.
Mimo początkowych bardzo dobrych rokowań choroba nie ustępowała. Znaczna ilość napadów całkowicie zatrzymała jego rozwój psychiczny i ruchowy.

Pomimo wieloletnich starań do dnia dzisiejszego nie udało się zdiagnozować choroby Borysa.
Jest on dzieckiem leżącym ,niesamodzielnym , głęboko upośledzonym, całkowicie uzależnionym od rodziców, którzy cały swój czas i wiele energii poświęcają na jego rehabilitację.
Codziennie uczestniczy w zajęciach indywidualnych z specjalnym nauczycielem, dodatkowo ma zajęcia z logopedą i psychologiem, dwa razy w tygodniu bierze udział w zajęciach na basenie, oraz zajęciach metodą NDT Bobath.

Borys jest intensywnie rehabilitowany, uczestniczy w wielu zajęciach, co jest związane nie tylko ze sporymi wydatkami, ale także podróżami samochodem, dlatego tak ważne jest aby Borysek podróżował w sposób bezpieczny i w prawidłowo dopasowanym foteliku, który niestety nie jest refundowany przez NFZ.
Rodzice zwracają się z ogromną prośbą o sfinansowanie zakupu fotelika samochodowego rehabilitacyjnego, którego koszt wynosi ponad 13 .000zł.

 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166