Damian Drzyzga

Damian Drzyzga

  • Data urodzin: 30 grudnia, 1977
  • Choroba: Ostra białaczka szpikowa
  • Cel: Pomoc w zakupie lekarstw

Mam na imię Damian, w 2022 roku uległem wypadkowi w pracy (obcięte dwa palce). Przeszedłem operację, ale gdy okazało się, że zabieg muszę powtórzyć wyniki badań były złe.

Skierowano mnie do szpitala w Bielsku-Białej...diagnoza- Ostra Białaczka Szpikowa. Potrzebne były pieniądze na szereg płatnych badań przed przeszczepem szpiku oraz na zakup lekarstw.

Udało się przeprowadzić przeszczep w 2023 roku, ale nadal potrzebne są środki na dalsze leczenie. Ze względu na moją ciężką sytuacje finansową, proszę o pomoc.

Bardzo dziękuję wszystkim za okazane wsparcie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166