Daniel Baisz

Daniel Baisz

  • Data urodzin: 29 sierpnia, 2003
  • Choroba: cytomegalia wrodzona, czterokończynowe porażenie mózgowe, padaczka lekooporna
  • Cel: środki pieniężne na zakup lekarstw

Daniel urodził się 29 sierpnia 2003 roku z objawami zamartwicy. Badaniem neurologicznym zdiagnozowano cytomegalię wrodzoną, czterokończynowe porażenie mózgowe oraz padaczkę lekooporną. Daniel nie mówi, jest dzieckiem leżącym, w domu jest noszony lub wożony w wózku. Czynnościom związanym z ubieraniem i toaletą poddaje się biernie, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, ma trudności z połykaniem. W maju 2011 roku został założony Danielowi PEG, jest karmiony dojelitowo.

Według zaleceń lekarskich chłopiec powinien przynajmniej raz dziennie odbywać specjalistyczną terapię ruchową, jednak ze względu na ograniczone finanse rodziny, rehabilitacja odbywa się znacznie rzadziej. Potrzebne są środki pieniężne na zakup lekarstw, artykułów medycznych i pielęgnacyjnych, prosimy o pomoc.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166