Dawid Puchacz

Dawid Puchacz

  • Data urodzin: 24 sierpnia, 2000
  • Choroba: Zakrzepica żyły wrotnej i głównej
  • Cel: sfinansowanie operacji

Dawid urodził się w sierpniu 2000 roku.

W okresie noworodkowym wykryto u niego wady, które na zawsze przekreśliły dzieciństwo, na które zasługuje każde dziecko. Pierwsze dni życia spędził w szpitalu a jego stan został uznany za ciężki. Po 21 dniach walki o jego życie został przekazany na Oddział Patologii Noworodka z rozpoznaniem zakrzepicy układu żyły głównej dolnej i żyły wrotnej, wrodzonym zapaleniem płuc, odmą opłucnową oraz infekcją wewnątrzmaciczną. Od tego dnia rodzina walczy o to, aby chłopcu żyło się lepiej.

Obecnie nastoletni Dawid z całych sił walczy o zdrowie. Dzięki postępującej medycynie pojawiła się możliwość przeprowadzenia operacji, która daje szansę na normalne życie. Dzięki rekonstrukcji żyły dolnej głównej chłopak będzie mógł sprawnie funkcjonować. Koszt operacji to blisko 15 tysięcy złotych.

Dawid ma jeszcze dwoje braci, mama synów wychowuje samodzielnie więc sytuacja materialna rodziny nie pozwala na sfinansowanie tej operacji. Ponadto, comiesięczne koszty specjalistycznych rehabilitacji, wizyt lekarskich, zakup środków medycznych i ortopedycznych znacznie obciążają budżet.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166