Ewelina Gondko

Ewelina Gondko

  • Data urodzin: 10 maja, 2006
  • Choroba: dziecięce porażenie mózgowe, hipoplazja nerwu wzrokowego - niedowidzenie, brak mowy
  • Cel: Dofinansowanie do podnośnika

Ewelina urodziła się jako wcześniak z niedotlenieniem okołoporodowym, krwawieniem śródczaszkowym i z zaburzeniem mielinizacji.

Obecnie cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, dysfazje rozwojową, wtórne deformacje układu kostno-stawowego, słabowidzenie (z uwagi na hipoplazję tarczy nerwów wzrokowych), oczopląs, zez zbieżny oraz upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Dziewczynka jest otwarta w kontakcie z drugą osobą, doskonale rozumie proste polecenia słowne, potrafi odróżnić osoby bliskie od obcych. Jest bardzo spokojnym i pogodnym dzieckiem.
Sytuacja rodziny jest bardzo trudna. Intensywne rehabilitacje , sprzęty medyczne to koszt, który dalece wyprzedza ich możliwości finansowe.
Dziewczynka rośnie, z uwagi na brak możliwości poruszania się wymaga korzystania z podnośnika. 
Rodzice zwrócili się o pomoc w dofinansowaniu w jego zakupie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166