Fabian Nogalski

Fabian Nogalski

  • Data urodzin: 19 kwietnia, 2008
  • Choroba: Mózgowe porażenie dziecięce, tubulopatia, astma oskrzelowa, epilepsja, autoagresja
  • Cel: Zakup nowego manualnego wózka

Fabian od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce, stwierdzono u niego upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.

Ze względu na sprzężoną niepełnosprawność ruchową i intelektualną, Fabian nie porusza się samodzielnie, nie chodzi, nie siedzi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych. Dzięki oddaniu mamy, która opiekuje się nim z ogromną troską i poświęceniem jest dzielnym i pogodnym chłopcem. Rozumie otaczającą go rzeczywistość oraz polecenia, które czasem należy poprzeć gestem lub powtórzyć. Bardzo dobrze kojarzy osoby z najbliższego otoczenia potrafiąc się przywitać wyciągnięciem dłoni, utrzymując kontakt wzrokowy.

Pomiędzy rehabilitacjami oraz ćwiczeniami logopedycznymi Fabian spędza wolny czas na słuchaniu ulubionej muzyki oraz oglądaniu bajek, żywo reagując na bodźce dźwiękowe i wzrokowe. Potrafi wyrażać emocje pozytywne i negatywne przy pomocy mimiki a także wydawanych dźwięków i krzyków zmieniając ich tonację.

Fabian wymaga codziennej rehabilitacji, terapii oraz pionizacji. Jest po dwóch bolesnych operacjach zwichniętych bioder, dlatego szczególnie istotna jest systematyczna, codzienna pionizacja. Z uwagi na wiek, siłę i codzienne użytkowanie aktualny wózek, którym się przemieszcza zniszczył się, a dziecko codziennie dojeżdża na zajęcia ponad 30 km, spędzając w wózku długie godziny. Niestety, 15 000 zł to koszt nowego manualnego wózka, która zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe samotnej matki.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166