Iwona Garbarz

Iwona Garbarz

  • Data urodzin: 30 sierpnia, 1976
  • Choroba: zanik móżdżku
  • Cel: sfinansowanie rehabilitacji

W 2008 roku u Iwony rozpoczęły się narastające zaburzenia równowagi, a w 2013 roku zaburzył się również chód i mowa. Podopieczna była wielokrotnie hospitalizowana, a szczegółowe badania wykazały atrofię móżdżku, zaś w 2014 roku tomografia komputerowa ujawniła również zmiany neurodegeneracyjne naczyniopochodne mózgowia.

Przyczyna jej choroby nie jest znana, skutkiem są zaś problemy z chodzeniem i mową. Iwona wymaga systematycznej rehabilitacji ruchowej, jak również logopedycznej, dlatego prosimy o pomoc w ich sfinansowaniu.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166