Jakub Jagusztyn

Jakub Jagusztyn

  • Data urodzin: 05 czerwca, 2008
  • Choroba: Nowotwór złośliwy mózgu ,wodogłowie, padaczka lekooporna
  • Cel: Zakup wózka inwalidzkiego

Jakub to 14 letni chłopiec, u którego w wieku 9 miesięcy
zdiagnozowano nowotwór mózgu.
Jako mały chłopiec został poddany kilku operacjom neurochirurgicznym
oraz chemioterapii.
W wyniku przebytych chorób Jakub jest dzieckiem leżącym, całkowicie zależnym
od swoich opiekunów, jest prawostronnie sparaliżowany.
Mama chłopca zrezygnowała z aktywności zawodowej i opiekuje się
niemal wyłącznie chorym synem.
Dziecko nie mówi, zaś pokarm przyjmuje w postaci preparatów żywieniowych
stosowanych w żywieniu dojelitowym przez PEGa.
Jego naturalny w tym wieku intensywny rozwój fizyczny i wzrost spowodował,
że dotychczasowy wózek inwalidzki jest dla niego za mały.
Rodzice cały czas zapewniają chłopcu optymalne warunki do życia i rozwoju. 
Choć stan chłopca wskazywałby na potrzebę opieki w warunkach instytucjonalnych,  rodzice podjęli trud opieki i wychowują go w warunkach domowych.
Dochody rodziców i podstawowe wydatki nie pozwalają rodzinie na pokrycie kosztów zakupu nowego wózka inwalidzkiego ,którego koszt zakupu wynosi 16. 000zł .
Rodzice zwrócili się o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla swojego syna.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166