Jakub Paterek

Jakub Paterek

  • Data urodzin: 30 września, 2020
  • Choroba: Obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia w uchu prawym oraz znacznego stopnia w uchu lewym
  • Cel: V Charytatywna Gala Kickboxing

Kubuś- cierpi na obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia w uchu prawym

i znacznego stopnia w uchu lewym.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację chłopca,

a także zakup niezbędnych środków medycznych.

chcę pomóc