Jakub Paterek

Jakub Paterek

  • Data urodzin: 30 września, 2020
  • Choroba: Obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia w uchu prawym oraz znacznego stopnia w uchu lewym
  • Cel: rehabilitacja, wizyty u specjalistów, środki medyczne

Kuba przyszedł na świat we wrześniu 2020. Przesiewowe badania słuchu na oddziale noworodkowym dały negatywny wynik. Dalsza diagnostyka potwierdziła obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy głębokiego stopnia w uchu prawym oraz znaczego w uchu lewym, a także zaburzenia przetwarzania słuchoego. Obecnie Kubuś jest obustronnie zaaparatowany i jest pod stałą kontrolą licznych specjalistów z dziedziny neurologii, foniatrii, audiologii, laryngologii, alergologii, surologopedii, beurologopedii oraz fizjoterapii. By deficyty rozwojowe mogły zostać jak najszybciej wyrównane, organizowane są dla niego zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz rehabilitacja słuchu, na które Kubuś aktualnie uczęszcza.

Marzymy o tym, żeby nasz synek mógł w przyszłości bez problemu się z nami komunikować. Już teraz wiemy, że będzie on wymagał niezwykle intensywnej rehabilitacji słuchu i mowy, dlatego zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację chłopca, a także zakup niezbędnych środków medycznych. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się zapewnić Kubusiowi terapię na najwyższym poziomie. Będziemy ogromnie wdzięczni, jezeli zechcą Państwo wesprzeć naszego dzielnego synka. 

Ogromnie dziękujemy za każdy gest!

Rodzice Jakuba

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166