Jan Paszek

Jan Paszek

  • Data urodzin: 31 marca, 2013
  • Choroba: SMA- rdzeniowy zanik mięśni
  • Cel: V Charytatywna Gala Kickboxing

Jasiek urodził się jako dziecko zdrowe. Wraz z wiekiem jego rozwój niestety nie przebiegał prawidłowo, stan zdrowia systematycznie ulegał pogorszeniu. Zdolności nabyte zaczęły zanikać do tego stopnia, że zwykłe wchodzenie po schodach stało się wielkim wyzwaniem.
Dziś Jasiek otrzymuje leczenie farmakologiczne -pierwszy lek doustny w programie klinicznym. 
Jasiu wymaga stałej rehabilitacji oraz pomocy wielu specjalistów.
Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. 

chcę pomóc