Jan Paszek

Jan Paszek

  • Data urodzin: 31 marca, 2013
  • Choroba: SMA- rdzeniowy zanik mięśni
  • Cel: V Charytatywna Gala Kickboxing

Jasiek urodził się jako dziecko zdrowe. Wraz z wiekiem jego rozwój niestety nie przebiegał prawidłowo, stan zdrowia systematycznie ulegał pogorszeniu. Zdolności nabyte zaczęły zanikać do tego stopnia, że zwykłe wchodzenie po schodach stało się wielkim wyzwaniem.
Dziś Jasiek otrzymuje leczenie farmakologiczne -pierwszy lek doustny w programie klinicznym. 
Jasiu wymaga stałej rehabilitacji oraz pomocy wielu specjalistów.
Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przekraczają możliwości finansowe rodziny. 

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166