Lilianna Wita

Lilianna Wita

  • Data urodzin: 28 września, 2014
  • Choroba: autyzm dziecięcy
  • Cel: 1%

Lilianka to 7 letnia dziewczynka.

Choroba z jaką się zmaga to całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm dziecięcy.

Dziewczynka zmaga się z opóźnionym rozwojem mowy, ma zaburzenia integracji sensorycznej oraz interakcji społecznych. Lilianka choruje także na padaczkę.

W trakcie swojego krótkiego życia odwiedziła wielu różnych specjalistów i odbyła kilka pobytów w różnych szpitalach.

Dziewczynka wymaga stałej opieki wielu specjalistów m.in.: neurologa, neurologopedy, psychologa, psychiatry, oligoflenopedagoga oraz fizjoterapeuty. Musi również przyjmować na stałe leki.

Koszt leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości finansowe rodziny .

Dlatego rodzice zwracają się o pomoc i przekazanie 1% podatku dochodowego.

Rodzice wierzą, że dzięki kompleksowej opiece i terapii zapewnią córce normalne funkcjonowanie w przyszłości i szczęśliwe życie.

chcę pomóc