Lilianna Wita

Lilianna Wita

  • Data urodzin: 28 września, 2014
  • Choroba: autyzm dziecięcy
  • Cel: 1,5%

Lilianka to dziewczynka urodzona w 2014 roku. Choroba z jaką się zmaga to całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm dziecięcy. Podopieczna walczy się z opóźnionym rozwojem mowy, ma zaburzenia integracji sensorycznej oraz interakcji społecznych. Lilianka choruje także na padaczkę.

W trakcie swojego krótkiego życia odwiedziła wielu różnych specjalistów i odbyła kilka pobytów w różnych szpitalach. Dziewczynka wymaga stałej opieki wielu specjalistów m.in.: neurologa, neurologopedy, psychologa, psychiatry, oligoflenopedagoga oraz fizjoterapeuty. Musi również przyjmować na stałe leki.

Koszt leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości finansowe rodziny, dlatego rodzice zwracają się o pomoc i przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Rodzice wierzą, że dzięki kompleksowej opiece i terapii zapewnią córce normalne funkcjonowanie w przyszłości i szczęśliwe życie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166