Łukasz Ziółek

Łukasz Ziółek

  • Data urodzin: 30 października, 2006
  • Choroba: autyzm wysokofunkcjonujący, niedosłuch centrany
  • Cel: finansowanie rehabilitacji

Łukasz przyszedł na świat jako wcześniak w 33 tygodniu ciąży, z wagą 1530 g i z cechami dużego niedotlenienia oraz wrodzonym zapaleniem płuc.

Jego rozwój charakteryzował się bardzo znacznym opóźnieniem. W wieku 3 lat chłopiec zaczął wykazywać coraz liczniejsze cechy autystyczne objawiające się silną nadwrażliwością zmysłów dotyku i powonienia, odmową przyjmowania pokarmów i zamykaniem się w swoim świecie. W wyniku przeprowadzonych badań postawiono diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych pod postacią zespołu Aspergera.

W 2013 roku tuż przed podjęciem nauki w I klasie zmieniono diagnozę na autyzm wysokofunkcjonujący.
Do dziś Łukasz boryka się z zaburzeniami integracji sensorycznej, wykazuje cechy nadpobudliwości psychoruchowej, miewa napady nieuzasadnionego lęku.
Obecnie jego największym problemem pozostaje niepełnosprawność ruchowa pod postacią hipotonii mięśniowej, przykurczów i niezgrabności ruchowej, która wymaga specjalistycznej rehabilitacji. Ponadto parę tygodni temu podczas badań wykryto niedosłuch centralny.

Pomimo wszystkich występujących problemów i schorzeń, chłopiec jest pogodnym i chętnym do nauki dzieckiem. Osiąga bardzo dobre wyniki w szkole. Interesuje się otaczającym go światem przyrody.
Prosimy o pomoc w finansowaniu rehabilitacji.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166