Maja Wiśnik

Maja Wiśnik

  • Data urodzin: 17 kwietnia, 2017
  • Choroba: wcześniactwo, obustronny niedosłuch zmysłowo- nerwowy, opóźniony rozwój psychoruchowy
  • Cel: koszty rehabilitacje

Maja urodziła się w 24 tygodniu ciąży ze skrajnie niską masą urodzeniową 600 gram i 1 pkt Apgar. Rozpoznano u niej ciężką postać dysplazji oskrzelowo płucnej, niewydolność oddechową, zapalenie płuc, nadciśnienie płucne. Trafiła na oddział neonatologii, gdzie spędziła pierwsze 4 miesiące życia. W czasie hospitalizacji doszło do zakrztuszenia podczas karmienia i desaturacji, dziewczynkę reanimowano i zaintubowano po czym przeniesiono na oddział anestezjologii, stan jej zdrowia poprawiał się z dnia na dzień. Po pół roku pobytu w szpitalu przeszła pod opiekę hospicjum. W czerwcu 2018 roku u dziecka stwierdzono niedosłuch głęboki obustronny na poziomie 70 dB oraz opóźniony rozwój psychoruchowy.

Dzięki ciężkiej pracy oraz ogromnemu wysiłkowi Maja zaczyna gaworzyć, potrafi raczkować i wstawać, niestety z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego póki co nie chodzi samodzielnie.

Dziewczynka jest pod stałą opieką wielu specjalistów m.in.: neonatologa, neurologa, okulisty, onkologa, audiologa, foniatry, kardiologa, rehabilitanta. Oprócz wyjazdów na konsultacje, codziennie w miejscu zamieszkania uczęszcza na zajęcia wspomagające jej rozwój. Kwoty wizyt u specjalistów, intensywne rehabilitacje oraz zalecane turnusy rehabilitacyjne, znacznie przewyższają możliwości rodziny, dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc dla Mai.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166