Marcin Gałąska

Marcin Gałąska

  • Data urodzin: 01 maja, 1976
  • Choroba: ostra białaczka limfoblastyczna (LLA).
  • Cel: 1,5%

Nazywam się Marcin Gałąska. W 2004 roku zachorowałem na ostrą białaczkę limfoblastyczną (LLA). Osiągnięto remisję całkowitą przy pomocy chemioterapii i żyłem spokojnie 17 lat. W sierpniu 2021 roku nastąpił powrót choroby. Po długim leczeniu i transplantacji szpiku w dniu 01.03.2022 r. udało się pokonać białaczkę. Niestety w następstwie wszystkich koniecznych zabiegów mój organizm jest bardzo słaby. Zachorowałem na chorobę GVHD-przeszczep przeciw gospodarzowi, a w następstwie kolejno zapalenie ucha środkowego, obustronne zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych. Mam również zanik mięśni kończyn i trudności z poruszaniem się.

Z zebranych środków chciałbym sfinansować rehabilitację oraz sprzęty do rehabilitacji, aby powrócić do normalnego życia. Dziękuje za pomoc i każdą wpłatę na rzecz mojej osoby.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166