Marek Pietrzak

Marek Pietrzak

  • Data urodzin: 22 stycznia, 1966
  • Choroba: Zapalenie krążka międzykręgowego na poziomie Th6-7 z naciekiem kanału kręgowego, porażenie kończyn dolnych
  • Cel: 1,5%

Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest po prostu inne. Potrafi zmienić się w ciągu chwili i nie mamy na to wpływu, jeżeli coś ma się stać to i tak się stanie.

W lutym 2020 roku zachorowałem na zapalenie krążka między kręgowego na wysokości Th6-Th7. Gronkowiec doprowadził do zniszczenie rdzenia kręgowego, czego następstwem jest niedowład kończyn dolnych. Siedmiomiesięczny pobyt w różnych szpitalach i dwie operacje kręgosłupa nie przyniosły żadnego pozytywnego efektu, nadal mam niedowład i tylko ciągła intensywna rehabilitacja daje nadzieję.

W lipcu 2022 roku byłem uczestnikiem turnusu prawdziwej i specjalistycznej rehabilitacji w Klinice Rehabilitacji Funkcjonalnej - AMED w Katowicach. Takich turnusów trzeba jeszcze wiele, koszty jednego przekraczają moje roczne możliwości finansowe, dlatego dziękuję wszystkim za podarowanie 1,5%, moim kolegom i przyjaciołom oraz rodzinie. Dzięki Wam i środkom zebranym na długotrwałą i specjalistyczną rehabilitację mogę walczyć by znów poczuć jak to jest chodzić. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim którzy dołożyli swoją cegiełkę i pomagają osiągnąć cel, wspierają mnie i pomagają kontynuować „podróż zwaną życiem ”.

Dziękuje Wam.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166