Marek Sulka

Marek Sulka

  • Data urodzin: 05 grudnia, 1985
  • Choroba: embriopatia poróżyczkowa, głuchoniewidomy, głębokie upośledzenie, epilepsja
  • Cel: pokrycie kosztów utrzymania Pana Marka w Domu Pomocy Społecznej

Pan Marek urodził się 5 grudnia 1985 roku z embriopatią poróżyczkową, czego skutkiem jest głębokie upośledzenie i epilepsja. Jest osobą głuchoniewidomą, nie posługuje się mową lecz kontaktuje się ze światem za pomocą mowy ciała.

Obecnie przebywa w Domu Opieki Społecznej, ponieważ ojciec nie jest w stanie w pełni zająć się synem, który potrzebuje specjalistycznej opieki terapeutów. Siedem lat temu Pan Marek stracił matkę, bardzo przeżył wydłużające się okresy niebytności w domu i nieobecność mamy. Przez długi czas odmawiał przyjmowania pokarmów, odrzucał posiłki i musiał być karmiony przez opiekunów. Na przestrzeni 3 miesięcy zatracił umiejętność samodzielnego jedzenia.

Mężczyzna samodzielnie chodzi, jednak po ośrodku musi być prowadzony przez opiekunów. Czuje się bezpiecznie jedynie w doskonale znanych sobie miejscach. Nasilone zachowania charakterystyczne dla osób niewidomych zagrażają jego bezpieczeństwu i wymagają stałej ingerencji nauczycieli i ich czynnych oddziaływań. Silny ucisk gałek ocznych skutkuje ich postępującym zapadaniem się i zniekształceniem.

Potrzebne są fundusze na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Pana Marka w Domu Pomocy Społecznej, gdyż ojciec nie jest w stanie opłacić należności.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166