Marta Adamska

Marta Adamska

  • Data urodzin: 11 kwietnia, 2006
  • Choroba: mózgowe porażenie dziecięce, dysplazja oskrzelowo-płucna
  • Cel: sfinansowanie rehabilitacji

Marta przyszła na świat wcześnie, w 31 tygodniu ciąży wraz ze swoją siostrą bliźniaczką - Małgorzatą. Małgosia jest zdrowym dzieckiem, natomiast Marta w 3 dobie życia została zakażona posocznicą grzybiczą - sepsą. Bakteria wywołała u dziewczynki mózgowe porażenie dziecięce. Ze względu na postępujący charakter zaburzeń, dziewczynka objęta jest wielospecjalistyczną terapią. Rehabilitanci pracują z Martą nad symetrycznym obciążeniem kończyn dolnych, reedukcją chodu, zapobieganiem wtórnym deformacjom wynikającym z asymetrii napięcia mięśniowego. Ćwiczenia mają na celu usprawnić samodzielność dziecka w zakresie lokomocji i czynności samoobsługowych.
Dzięki prowadzonej od urodzenia terapii oraz własnemu uporowi i pogodzie ducha, Marta próbuje poruszać się przy wykorzystaniu balkonika lub kul, jeździ na specjalnie przystosowanym rowerze.
Niezbędna jest codzienna, regularna i bardzo kosztowna rehabilitacja, której roczny koszt to ok. 20 tysięcy złotych.
Rodzina zwraca się o pomoc w jej sfinansowaniu.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166