Michalina Kozłowska

Michalina Kozłowska

  • Data urodzin: 29 września, 2010
  • Choroba: Malformacja żyły Galena, wodogłowie, porażenie mózgowe, padaczka.
  • Cel: operacja rekonstrukcji stopy

Michalinka urodziła się 29 września 2010 roku z wadą rozwojową głównych
naczyń mózgowych -żyła Galena-grupa wad wrodzonych, wynikających
z nieprawidłowego rozwoju żyły wielkiej mózgu
.
W ciągu pierwszych 13-stu miesięcy swojego życia przeszła 10 skomplikowanych
operacji neurochirurgicznych, z dużymi powikłaniami.

Obecnie ma wodogłowie z założoną zastawką komorowo-otrzewnową, rozległe
uszkodzenie w mózgu, porażenie lewostronne, padaczkę oraz autyzm
.
W związku z powyższym jest osobą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo-nie chodzi.

Dużą szansą by Michalina samodzielnie chodziła jest operacja rekonstrukcji stopy z przeszczepem z biodra dziewczynki . Bardzo by to ułatwiło jej codzienne i tak trudne życie.
Operację zdecydowali się przeprowadzić lekarze z PRO-Famil w Rzeszowie, z którymi rodzina Michalinki współpracuje od kilku lat, jednakże problem w tym, że tego typu operacja nie jest refundowana przez NFZ w Szpitalu Specjalistycznym,  koszt jej przeprowadzenia wynosi 5 500zł, które rodzice musieliby ponieść sami.
Niestety rodzinie dziewczynki bardzo trudno zdobyć takie pieniądze, gdyż miesięczne ponoszą duże wydatki związane z lekami, rehabilitacjami , pieluchami czy  innymi niezbędnym rzeczami dla córki.

Dlatego rodzice Michaliny zwrócili się do Nas o pomoc w sfinansowaniu operacji .
Rodzice wierzą, że dzięki pomocy i wsparciu finansowym uda się przeprowadzić operację i Michalinka otrzyma jeszcze szanse na radosne dzieciństwo i w miarę normalne życie.

Pomagam

Po naciśnięciu przycisku nastąpi przekierowanie do systemu płatności on-line PayPal.

Darowizny wpłacić można na konto:

  • Fundacja Sto Serc 
  • ul. Karola Miarki 20
  • 43-190 Mikołów

Tytułem: Darowizna Fundacja Sto Serc 

  • PKO BP
  • 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166

Wpłaty z zagranicy

  • Kod Swift: BPKOPLPW
  • Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166